бюджет 2023

Проектът на Бюджет 2023 за регистрираните по ДДС лица предвижда ежемесечно деклариране на стойностите на фирмените каси

Както вече знаете, Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (Бюджет 2023). Някои от новостите можете да видите ТУК.

Чрез законопроекта са направени редица промени в данъчните и други закони.

Според предложенията за промени в данъчните закони, които вече са разписани в преходните разпоредби на законопроекта за бюджета на 2023 година, има следните конкретни предложения:

Фирмите ще трябва ежемесечно да декларират касовите си наличности в справка-декларацията по ДДС. 

Проектът беше представен на 28.06.2023 г., а промените се очаква да влязат в сила в началото на месец август, ако бъдат одобрени.

  • Всички дружества с персонал от 100 и повече души ще трябва да изплащат заплатите на служителите си по банков път. Това правило също ще важи за всички дружества, извършващи доставки, ресторантьорски и кетъринг услуги, независимо от броя наети хора.

  • Дивидентите, независимо от тяхната стойност, също ще трябва да се изплащат по банков път. Тези промени са разписани в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

  • В случай на неиздадена касова бележка в ресторант или заведение за хранене, клиентът ще има право да не плати сметката си.

  • Компаниите ще трябва да подават информация всеки месец за предходния данъчен период относно общата сума на налични парични средства в касите и размера на вземанията по разчети със собственици и персонал, когато надхвърлят прага от 10 хил. лв.

  • Ще се въведе задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, като например месо, риба, яйца, мляко, плодове и зеленчуци и други. Това изискване ще важи за стоки, чийто превоз започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на България или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка, както и за превози на територията на страната. С тази промяна се очакват 530 млн. лв. повече приходи през тази година и допълнителни 740 млн. лв. догодина.

  • Ще бъде въведен минимален данък от 15% за мултинационалните компании в Европейския съюз в областта на корпоративното облагане, започвайки от началото на 2024 година.

Не забравяйте да последвате нашата Facebook страница. Екипът ни остава на ваше разположение. 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy