sv smart consult

Настоящото споразумение за ползване урежда отношенията между „СВ Смарт Консултинг“ ЕООД и всяко лице, което ползва Интернет страницaта svsmartconsulting.com. „СВ Смарт Консултинг“ ЕООД си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

Всички елементи на съдържанието на тези Интернет страници, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „СВ Смарт Консултинг“ ЕООД. Използването им без изрично разрешение от „СВ Смарт Консултинг“ ЕООД е нарушение на закона.

svsmartconsulting.com е уебсайт, който има за цел да презентира услугите, предоставяни от „СВ Смарт Консултинг“ ЕООД.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение,

Потребителите се съгласяват предоставената от тях поверителна или лична информация да се използва според политиката за поверителност на сайта, публикувана тук

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.