Финансов одит

ДДС при неплатени фактури

SV Smart Consult извършва пълен набор одиторски услуги в съответствие с националното законодателство и Международните одиторски стандарти.

Нашият екип ще проучи в детайли Вашия бизнес и ще Ви предложи конкретни, практически решения за подобрение на финансовата му отчетност.

Нашите специалисти ще извършат внимателен анализ на финансовите операции и процеси на Вашата фирма, като в резултат на това ще Ви предложат конкретни и практически решения за подобрение на отчетността и управлението на риска. С дългогодишния си опит и професионализъм, ние сме готови да бъдем Вашият надежден партньор в областта на одита и финансовия анализ.

Като наш клиент, Вие ще получите:

  • Независим финансов одит на индивидуални, консолидирани, годишни и междинни финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети и националните счетоводни стандарти.
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз
  • Одит на проекти, финансирани от международни финансови институции, фондации, неправителствени организации и други източници на финансиране
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори)
  • Вътрешен одит по задание на клиента и мониторинг на системата за вътрешен контрол
  • Анализ на риска и предоставяне на насоки за управление
  • Консултантски услуги в областта на финансовото отчитане

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ?

Ние Ви гарантираме, че като наш клиент Вие ще получите специално отношение, като към всеки индивидуален проблем подхождаме с нужното внимание и разбиране. Може да бъдете спокойни, че счетоводните услуги на фирмата Ви са поверени на екип от отлични специалисти, готови да откликнат на всяка Ваша нужда.

"Стреми се към съвършенство – бъди толкова добър, че да не могат да те игнорират."

бюджет 2023

Имате нужда от съдействие?

Нашите експерти ще Ви отговорят до 24 часа в работни дни.