sv smart consult

Регистрация на фирма по време на майчинство?

Регистрация на фирма

Регистрацията на фирма по време на майчинство може да бъде предизвикателство, но не е невъзможно. В тази статия ще разгледаме някои от основните аспекти на процеса, както и финансовите рискове, които съществуват.

Първо, е важно да отбележим, че бременността и майчинството не трябва да бъдат пречка за стартиране на собствен бизнес. Съществуват много успешни жени-предприемачи, които са успели да стартират и управляват фирми по време на майчинство.

Ето няколко крачки, които могат да ви помогнат при регистрацията на фирма по време на майчинство:

Изберете правилната форма на бизнеса

Преди да започнете да регистрирате фирмата, трябва да изберете формата на бизнеса, която е най-подходяща за Вас. В зависимост от това какво искате да продавате или как ще работите, може да изберете между индивидуално предприятие, еднолично дружество, ООД или друга форма на бизнеса. Екипът на SV Smart Consulting с радост ще помогне с избирането на правилната форма за регистрация на бизнеса ви.

Разберете какво изисква законодателството

За да регистрирате фирма, трябва да разберете какви са законовите изисквания. Има различни правила и процедури за различните форми на бизнеса. За да избегнете грешки или забавяне на процеса на регистрация, е важно да сте запознати с изискванията. За целта е хубаво да се консултирате със специалист по правото на търговските дружества, както и надежден счетоводител.

Подгответе необходимите документи

След като сте избрали формата на бизнеса и сте се запознали с изискванията, следва да подготвите необходимите документи за регистрация. Това може да включва бизнес план, а в някои случаи може да бъде необходимо да регистрирате и търговската марка за името на фирмата, за да я защитите от потенциални конфликти с други фирми.

Какви са рисковете, които съществуват при регистрация на фирма по време на майчинство?

Основните предизвикателства, при откриване на фирма на лице, което е в майчинство възникват когато самата фирма започне своята дейност. Ако фирмата е на името на лицето, което е в майчинство, то при започване на дейност на фирмата ще е нужно то да започне да се осигурява. Това само по себе си не е проблем, но в този случай, в зависимост от това в кой период на майчинството сте, има вероятност да ви спрат напълно майчинството или да ви изплатят 50% от него.

Има варианти, в които фирмата да е регистрирана на името на друго лице, вместо на лицето в майчинство. В такъв случай ако човекът в майчинство не е назначен на трудов договор, но полага труд свързан с дейността на фирмата, то тогава подлежи на глоби, както и спиране на изплащане на майчинство. В случая, ако полагате труд, който не е правилно регламентиран и това бъде установено от Инспекцията по труда, то освен, че ще спрат майчинството ви, ще бъде наложена и глоба както на фирмата така и на вас, като физическо лице.

Екипът на SV Smart Consulting e на разположение при нужда от помощ и консултация при стартиране на вашето ново начинание. Не се колебайте да се свържете с нас още днес.