sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Кои са най-често срещаните грешки в счетоводството на малка фирма?

Кои са най-често срещаните грешки в счетоводството на малка фирма?

счетоводството на малка фирма

Много често нови или по-малки фирми допускат счетоводни грешки, които биха могли да възпрепятстват развитието на бизнеса и то в самото начало. 

В днешната статия сме обобщили три от най-често срещаните грешки в областта на счетоводството. За ваше улеснение сме добавили и основни насоки за това как най-лесно да ги избегнете.

Фактури за дължими плащания не биват издавани на време

Получаването на плащания винаги е вълнуваща част от управлението на един бизнес. Събирането и издаването на фактурите за тези плащания, както и следенето на дължимите суми за получаване – не чак толкова.

Въпреки, че процесът по следене на дължимите суми от фактури не е най-интересната част от управлението на един бизнес, то е от ключово значение. Сумите, които трябва да получите от вашите клиенти са основата за растеж на бизнеса ви. Хубаво е да се издават фактури и веднага щом се получи плащане от даден клиент, те трябва да бъдат отчетени като платени. На теория това изглежда много лесно, но на практика мого често фактурите се оставят за оформяне за по-късен етап, тъй като времето никога не е достатъчно.

В следствие на забавянето, когато дойде време за изготвянето на данъчни отчети се оказвате затрупани с куп неописани клиентски плащания и отчет за приходите.
Последствията от тази практика са доста, например загуба на много часове в актуализиране на списъка на плащания, както и натрупване на несъбираеми вземания. Нашият съвет е да опитате своевременно прилагане на плащанията към фактури всеки месец. Това ви пести огромно количество ресурси в дългосрочен план.

Информацията и касовите бонове за направените фирмени разходи не е била запазена

Често пъти собствениците на фирми не успяват да запазят или съберат копия на касовите бележки и друга информация, свързана с фирмените разходи. Това от своя страна може да доведе до редица данъчни и счетоводни проблеми. В допълнение, липсващата информация за фирмен разход увеличава рискът от изготвянето на неправилни отчети.

Ето няколко съвета за решение на проблема със съхранението и запазването на документите за разходи на вашата фирма:  

  • Използвайте една и съща бизнес дебитна или кредитна карта за плащания на фирмените разходи (например фактури, обяди и прочие); 
  • Сложете пощенски плик в чантата или в колата си, в който лесно да прибирате всички касови бонове и/или фактури. Това ще гарантира, че те няма да отидат в джоба ви, или по-лошо – в кофата за боклук; 
  • Определете си ден от седмицата, в който да отделиете няколко часа за преглеждане на събраните бележки. 
  •  Прибирайте всички касови бележки и фактури за разход в специално създадена за целта папка или ако са онлайн – папка на вашето устройство. 

Който и начин да изберете – важното е да успеете да запазите квитанциите за всеки бизнес разход.

Не забравяйте да отчитате плащанията, направени в брой

В допълнение на темата за отчитането на разходите от банковата сметка на фирмата ви, от ключово значение също е отчитането на плащанията направени в брой. 

За жалост, разходите, платени в брой, често се пренебрегват. В много случаи някои от тях не се отчитат, тъй като остават забравени. Това може да доведе до множество неточности и грешки. Хубаво е да разработите метод за проследяване и на тези парични разходи. Подхода с пощенския плик може да бъде полезен и тук. Правилното отчитане на разход е от изключителна важност, тъй като при изготвянето на данъчни отчети те биха могли да бъдат приспаднати от общата сума на приходите. 

Надяваме се, че с тази статия сме успели да ви улесним и дадем идеи за изготвяне на правилни отчети и съхранение на информация за разхода на бизнеса ви. Последвайте нашата Facebook страница за още полезни бизнес съвети. Екипът ни остава на ваше разположение!