sv smart consult

Свободна професия или ЕООД – кое ще бъде по-изгодно?