sv smart consult

Трансферно ценообразуване

бюджет 2023

По време на провеждането на данъчни проверки все по-голямо внимание от страна на данъчните органи в България и по света е насочено към трансферното ценообразуване. Екипът на счетоводна къща SV Smart Consulting разполага с експерти, които са запознати с последните промени в законодателството и международните стандарти.

Като наш клиент, Вие ще получите:

  • Изготвяне на пълна документация за трансферното ценообразуване
  • Извършване на анализ на съпоставимостта посредством специализирани бази данни
  • Преглед на съществуваща документация, планиране и предлагане на политика за трансферно ценообразуване
  • Съдействие при данъчен контрол, комуникация с органите по приходите

За да защитим интересите на нашите клиенти, ние изготвяме международно стандартизирани и аргументирани доклади, с които доказваме, че всички сделки между свързаните лица в различните юрисдикции са съгласно правилата за трансферно ценообразуване.

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ?

Ние Ви гарантираме, че като наш клиент Вие ще получите специално отношение, като към всеки индивидуален проблем подхождаме с нужното внимание и разбиране. Може да бъдете спокойни, че счетоводните услуги на фирмата Ви са поверени на екип от отлични специалисти, готови да откликнат на всяка Ваша нужда.

"Стреми се към съвършенство – бъди толкова добър, че да не могат да те игнорират."

бюджет 2023

Имате нужда от съдействие?

Нашите експерти ще Ви отговорят до 24 часа в работни дни.