Допълнителни услуги

Консултации

Ние можем да извършим всички действия, съобразени с българското законодателство с цел регистрация на Вашата фирма. За да започнем процедурата по регистрация на фирмата ще ни бъде необходима следната информация:

 • Името на съответната фирма, седалището и адреса на управление;
 • Данни на съдружниците;
 • Данните на управителя или управителите на фирмата;
 • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
 • Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
 • Подаване на Годишния финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
 • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Други

 • Взимане на документи от офиса на клиента;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Изготвяне и подaване на документи към различни институции;
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
 • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;
 • Подаване на БНБ отчети и декларации.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Заявете счетоводно обслужване