Ключови предимства за инвестиции в България

aerial-landscape-from-transylvania-2023-11-27-05-18-35-utc
Данъчни предимства

България е една от страните с най – благоприятните данъчни системи в рамките на ЕС. Същевременно, данъчното законодателство е почти напълно синхронизирано с това на ЕС и продължава да се развива в тази посока.

Улеснени и бързи процедури за стартиране на бизнес

Регистрацията на фирма в България отнема 2 – 3 работни дни. Минималният необходим капитал е 1EUR.

По-малък риск за бизнеса

Правителствената политика е насочена към създаване на привлекателни условия за бизнеса с цел привличане на местни и чуждестранни инвеститори.

Избягване на двойно данъчно облагане

България има подписани международни спогодби със 70 държави по целия свят за избягване на двойното данъчно облагане.

Ниска цена на бизнес процесите

България се отличава с наличие на високообразовани и квалифицирани специалисти, които, в сравнение с останалите държави в ЕС, предлагат услугите си на относително ниски цени. Цените за наем и продажба на недвижими имоти също се отличават със сравнително нисък ценови обхват.

Защо да инвестирате в България?

 • България е държава – членка на Европейския съюз и НАТО
 • Плосък данък
 • 10 % корпоративен данък
 • 10% данък върху доходите на физически лица
 • 5 % данък при източника върху разпределението на дивиденти и ликвидационни дялове
 • 0 % данък при източника върху дивиденти за дружества от ЕС
 • Ниски данъци за социално осигуряване
 • Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане със 70 държави
 • Регистрация на фирма в рамките на 2-3 дни
 • Стабилна банкова система
 • Добър бизнес климат
 • Висококвалифицирана работна ръка
 • Възможност от Агенцията по заетостта в рамките на 1 година за изплащане на минималната работна заплата, социалните и здравни осигуровки с цел насърчаване на заетостта на млади хора и лица в неравностойно положение.
бюджет 2023

Имате нужда от съдействие?

Нашите експерти ще Ви отговорят до 24 часа в работни дни.