Международен репортинг

Нови Критерии за Големи и Средни Данъкоплатци

Много дружества майки и дъщерни предприятия изискват счетоводни и финансови отчети в специфични стандарти и форми.

Като наш клиент, Вие ще получите:

  • Изготвяне на вътрешнофирмени отчети и справки във формат, зададен от компанията майката или групата
  • Изготвяне на финансово-счетоводни справки и отчети съгласно изискванията на Международните стандарти и националното законодателство
  • Изготвяне на отчети за консолидация
  • Съставяне на отчети за международни одитори
  • Ежемесечни справки и отчети
  • Изготвяне на финансови анализи и прогнози

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ?

Ние Ви гарантираме, че като наш клиент Вие ще получите специално отношение, като към всеки индивидуален проблем подхождаме с нужното внимание и разбиране. Може да бъдете спокойни, че счетоводните услуги на фирмата Ви са поверени на екип от отлични специалисти, готови да откликнат на всяка Ваша нужда.

"Стреми се към съвършенство – бъди толкова добър, че да не могат да те игнорират."

бюджет 2023

Имате нужда от съдействие?

Нашите експерти ще Ви отговорят до 24 часа в работни дни.