sv smart consult

Счетоводни услуги

ДДС при неплатени фактури

SV Smart Consulting предлага пълно счетоводно обслужване на малки, средни и големи предприятия, както и на физически лица. Може да разчитате на нас за изграждането на цялостна финансово-счетоводна политика на компанията Ви с цел оптимално управление на Вашите ресурси. Предлагаме персонално внимание към всеки клиент и безкомпромисно качество!

При нас Вие ще получите счетоводни, финансови, юридически и административни услуги.

Наш приоритет е да защитаваме интересите на клиента и да му осигурим сигурност пред проверяващите органи.

Част от нашите счетоводни услуги са:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи
 • Обработване на банковите извлечения на сметките на дружеството
 • Подготвяне и своевременно подаване на Справки-декларации и дневници по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES и ИНТРАСТАТ декларации
 • Съставяне на годишни финансови отчети, Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствен капитал и др.
 • Изготвяне на месечни справки за финансовия резултат на фирмата
 • Подготовка на документи относно задълженията и вземанията на компанията
 • Представителство пред НАП и подготвяне на документи при ревизии, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и др.
 • Oтчитане на дълготрайни активи и амортизации, изготвяне на данъчен амортизационен план и инвентарни книги
 • Следене на всички срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Представителство на фирмата Ви пред всички институции (НАП, НОИ, КФН, БНБ и др.) Предлагаме Ви утвърдени работни стандарти, компетентни консултации и съвети, свързани с ключовите законодателни промени, които засягат бизнеса Ви!

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ?

Ние Ви гарантираме, че като наш клиент Вие ще получите специално отношение, като към всеки индивидуален проблем подхождаме с нужното внимание и разбиране. Може да бъдете спокойни, че счетоводните услуги на фирмата Ви са поверени на екип от отлични специалисти, готови да откликнат на всяка Ваша нужда.

"Стреми се към съвършенство – бъди толкова добър, че да не могат да те игнорират."

бюджет 2023

Имате нужда от съдействие?

Нашите експерти ще Ви отговорят до 24 часа в работни дни.