sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Кога може да се намали начислено ДДС при неплатени фактури?

Кога може да се намали начислено ДДС при неплатени фактури?

ДДС при неплатени фактури

ДДС (данък върху добавената стойност) е важен елемент в данъчната система на Република България и играе ключова роля в генерирането на приходи за държавния бюджет. За да се осигури справедливо и ефективно събиране на ДДС, правителството на България е въвело различни правила и процедури, включително начисляването на ДДС върху стоки и услуги, както и издаването на фактури. Въпреки това, възникват ситуации, в които фактурите не се плащат навреме или изобщо. В този контекст в днешната статия ще обсъдим кога може да се намали начисленото ДДС при неплатени фактури. 

Каква е законовата рамка?

Според българските данъчни разпоредби, ДДС се начислява и възлиза на деня на плащането на фактурите или на деня на изтичане на срока за плащане, ако той е по-къс. В случай на неплатени фактури, начисленото ДДС все още остава дължимо от страна на клиента.

Деклариране на неплатени фактури

Декларирането на неплатени фактури представлява важна процедура, която се извършва от доставчика на стоките или услугите. Този процес включва следните стъпки:

1. Записване на неплатената фактура в данъчната декларация: 

Доставчиците на стоки и услуги трябва да включат информация за неплатените фактури в своите месечни или квартални данъчни декларации.

2. Съобщаване на данни на клиента: 

Доставчикът трябва да уведоми своя клиент за неплатената фактура, включително размера на дължимото ДДС.

3. Запазване на документация: 

Законовата регулация изисква запазването на съответната документация, свързана с неплатените фактури, за определен период от време.

Условия за намаляване на начисленото ДДС.

Според българските данъчни правила, начисленото ДДС може да се намали в следните ситуации:

  • Ако клиентът е обявил фалит:

 Ако клиентът на доставчика обяви фалит и съдът потвърди тази обявление, доставчикът може да заяви искане за намаление на начисленото ДДС.

  • Ако клиентът прекрати дейността си без фалит:

В този случай, ако клиентът е прекратил дейността си, доставчикът може да заяви искане за намаление на начисленото ДДС, при условие че се спазват всички законови изисквания и процедури.

  • Ако дължимата сума се възстанови:

Ако неплатената фактура е изплатена след като бъдат изпълнени всички данъчни процедури, доставчикът може да заяви право на възстановяване на начисленото ДДС.

В заключение, начисленото ДДС при неплатени фактури в България може да бъде намалено при определени условия, като клиентът обяви фалит, прекрати дейността си без фалит или дължимата сума се възстанови.

Важно е всички факти да бъдат съобразени със законовите изисквания и процедури за деклариране и уведомяване на данъчните органи. Доставчиците на стоки и услуги трябва да бъдат информирани за правилните стъпки, които трябва да следват при справяне с неплатени фактури, за да избегнат ненужни финансови загуби и санкции.

Експертите от SV Smart Consulting са на ваше разположение при нужда от консултация и съвет относно финансовото и счетоводно благо на вашия бизнес. Свържете се с нас още днес.