sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Използване на данъчни облекчения чрез подаване на годишни декларации към НАП

Използване на данъчни облекчения чрез подаване на годишни декларации към НАП

данъчни облекчения

От началото на текущата данъчна кампания на 10 януари, над 270 000 индивиди са подали декларации за своите доходи, придобити през 2023 г. Сред тях, 156 000 са се възползвали от предварително попълнените декларации, които бяха направени достъпни на 12 март в електронния портал на НАП.

Ползване на данъчни облекчения

Изненадващо, повечето данъкоплатци са се възползвали от разнообразни данъчни облекчения, като са попълнили секция № 10 във формуляра по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тези, които са придобили облагаеми доходи през последната година, могат да намалят своята данъчна основа чрез законовите облекчения, според напомнянето на НАП.

Условия за ползване на облекчения

За да се възползвате от облекченията, е важно да нямате неплатени публични задължения към датата на подаване на декларацията. НАП препоръчва на гражданите да проверят своите данъчно-осигурителни задължения онлайн с ПИК.

Облекчения за семейства и деца

В зависимост от облагаемите си доходи, родителите могат да получат до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две, и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1200 лв.

Облекчения за жилищни нужди

Гражданите отново могат да използват облекчения за ремонти или подобрения на жилище, с доказателства за плащанията за труд до 2000 лв., направени през 2023 г.

Млади семейства имат възможността да намалят своята годишна данъчна база чрез лихвите, платени върху първите 100 000 лева от основната сума на ипотечен кредит, използван за покупка на дом. За да се възползват от това данъчно облекчение е необходимо да са женени, като поне единият партньор трябва да е под 35 годишна възраст към момента на подписване на договора за ипотечния кредит, и закупеното жилище да служи като основен дом за семейството.

Други видове данъчни облекчения

Данъкоплатците могат да се възползват и от облекчения за лица с намалена работоспособност, допълнително осигуряване и здравно осигуряване, както и за направени вноски за пенсиониране. Вноските могат да намалят данъчната основа до 10% от годишните доходи.

Лицата, инвестирали в закупуване на осигурителен стаж за пенсия, също имат право на данъчно облекчение, равно на сумата на направените вноски. Освен това, различни дарения към болници, социални домове, Българския Червен кръст, културни и други институции могат да намалят данъчната основа до 65%, при условие че към декларацията са приложени съответните документи, достоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

Информационни ресурси на НАП

НАП активно информира за условията и процедурите за ползване на данъчните облекчения чрез своя уебсайт, YouTube канал и страница във Facebook. За допълнителни въпроси, гражданите могат да се обръщат към Информационния център на агенцията.

За повече информация относно финансите и други полезни съвети, можете да ни следвате във Facebook или да следите новините на сайта ни тук.