sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Кога се начислява и кога се самоначислява ДДС за услуги в Европейския съюз?

Кога се начислява и кога се самоначислява ДДС за услуги в Европейския съюз?

ДДС за услуги в Европейския съюз

В Европейския съюз данъкът върху добавената стойност (ДДС) обикновено се начислява върху доставката на стоки и услуги. Съществуват обаче специфични правила относно това кога се начислява ДДС и кога се самоначислява за услуги.

ДДС обикновено се начислява от доставчик при доставка на стоки или услуги на клиент. 

Доставчикът ще начисли ДДС по подходяща ставка и ще го включи в цената на стоките или услугите. След това клиентът ще плати на доставчика пълната сума, включително начисления ДДС.

В някои случаи обаче клиентът е длъжен сам да начисли ДДС върху услугите, които получава от доставчик. Това обикновено се случва в ситуации, в които доставчикът е базиран извън ЕС и клиентът носи отговорност за ДДС съгласно механизма за обратно начисляване. При този механизъм клиентът е отговорен за изчисляването и отчитането на дължимия ДДС върху получените услуги и плащането му на данъчните власти.

По принцип самоначисляването на ДДС за услуги се извършва, когато услугите, получени от клиента, подлежат на облагане с ДДС в държавата, в която е установен клиентът, а доставчикът е установен в друга държава от ЕС или извън ЕС. Въпреки това се прилагат специфични правила в зависимост от естеството на услугата, местоположението на доставчика и клиента и приложимите ставки на ДДС.

Препоръчително е да се консултирате със счетоводител, данъчен консултант или съответните данъчни власти за конкретни насоки относно това кога се начислява и самоначислява ДДС за услуги в Европейския съюз.

В SV Smart Consulting можете да получите консултация относно как и кога е нужно да самоначислите ДДС за услуги в ЕС. Нашият екип остава на ваше разположение.