sv smart consult

Готови ли са фирмите за еврото?

еврото в България

Българският бизнес призовава за една година подготовка за въвеждане на еврото.

Българските компании се нуждаят от период между 6 месеца и 1 година, за да се подготвят адекватно за еврозоната. Това разкриват резултатите от проучване, проведено от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), сред фирми, ангажирани с производство на мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и други. Асоциацията призовава държавата да приеме цялостната нормативна база възможно най-скоро, за да осигури яснота и сигурност на бизнеса относно предстоящите промени.

Оптимизъм и предизвикателства

Според половината от участвалите в проучването фирми, България ще бъде приета в еврозоната едва през 2026 г. За една четвърт от анкетираните, реалистичната дата е 1 юли 2025 г., а само 12.5% смятат, че това може да стане на 1 януари 2025 г. Основните фактори, които определят този процес според 62.5% от фирмите, са нивото на инфлация и политическата нестабилност в страната.

На въпроса „Разполагате ли с достатъчно информация, за да се подготвите за еврозоната?“, половината от фирмите отговарят с „Не“. Това подчертава нуждата от публично достъпна практическа информация за подготовката на бизнеса за преминаване към евро.

Предварителна подготовка

Въпреки липсата на информация, 50% от анкетираните компании вече са започнали подготовката си. Най-голям дял от тях са отделите по ИТ (30.8%) и логистика и продажби (30.8%), следвани от финансовите и счетоводни отдели (23.1%). Подготовката за еврозоната изисква промени в поне пет отдела: ИТ, финанси и счетоводство, продажби, човешки ресурси и юридически отдел.

Подкрепа от държавата

Според 66.7% от анкетираните, държавата трябва да предостави практическа информация за подготовката на бизнеса за еврозоната. Останалите 33.3% смятат, че е необходима експертна помощ. Ако държавата не осигури необходимата подкрепа, 62.5% от фирмите ще потърсят помощ от бизнес или НПО професионалисти в България, 12.5% – от експерти от еврозоната, а 25% ще разчитат на собствени проучвания и обучения.

Предизвикателства при преминаването

Най-голямото предизвикателство след приемането на еврото, според половината от фирмите, е двойното обозначение на цените в левове и евро, което ще започне месец след присъединяването на България към еврозоната и ще продължи 12 месеца. Търговците ще трябва да бъдат снабдени с начални комплекти евробанкноти и монети, за да връщат на клиентите ресто само в евро. Дали тези комплекти ще бъдат безплатни или ще се плащат, все още не е ясно.

Финансови разходи

По предварителни оценки, разходите на българския бизнес за превалутиране от левове в евро и обратно ще възлизат на около 300 млн. лв. годишно. Според Траян Халаджов, член на Управителния съвет на АТНС, разходите за фирма ще бъдат около 450 хиляди евро, включително 300 000 евро за адаптация на информационните системи и 150 000 евро за обозначения в евро и левове и обучения на персонала. Аксиния Баева, член на УС на АТНС, допълва, че новата версия на ERP системата им за еврозоната вече струва 170 000 евро и този проект не е завършен.

Притесненията на бизнеса

Основните опасения на бизнеса са свързани с възможността всичко да бъде оставено за последния момент. Това може да наложи пренастройки на системи, които вече са внедрени, което ще доведе до двойни разходи. Има нужда и от промяна в законодателството като засега е приет само един закон – Законът за БНБ. Все пак само Законът за въвеждане на еврото ще доведе до изменения в общо 52 закона. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook.