sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Намалената ДДС ставка от 9% за туристически услуги и фитнеси е в сила до 30 юни 2024 г.

Намалената ДДС ставка от 9% за туристически услуги и фитнеси е в сила до 30 юни 2024 г.

ДДС ставка

Въведение

С намалението на данъчната ставка на ДДС до 9% за определени услуги, България се стреми да подпомогне различни сектори от икономиката, засегнати от COVID-19. В тази статия ще разгледаме кои услуги попадат под тази мярка и до кога тя ще е в сила.

Промените в Закона за ДДС

Срок на действие

Според промените в Закона за ДДС, приети от 49-ото Народно събрание през декември 2023 г. и обнародвани в Държавен вестник бр.106 от 22.12.2023 г., срокът за прилагане на намалената ставка от 9% ДДС изтича на 30 юни 2024 г. за следните услуги:

  • Доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС, както и екскурзии, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.
  • Доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.

История на намалената ставка

Намалената ставка от 9% беше въведена през 2020 г. като временна мярка за възстановяване на последиците от COVID-19. Тя се прилага и за други услуги и продукти, като ресторантьорски и кетъринг услуги, книги, детски храни и пелени, които се облагат с тази ставка до 31 декември 2024 г.

Оставащи мерки

ДДС за ресторантьори и търговци на бебешки стоки

По-ниската данъчна ставка от 9% ще продължи да се прилага и през 2022 г. за:

  • Книги, включително електронни издания, книжки за рисуване или оцветяване, нотни издания и др.
  • Ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и обслужване за консумация на място и доставка за вкъщи.
  • Бебешки храни, пелени и други хигиенни артикули.

Становища на НАП

За повече информация относно прилагането на намалената ставка са приложими следните становища на Националната агенция за приходите (НАП):

Намалената ДДС ставка от 9% е важна мярка за подкрепа на различни сектори в икономиката. Тя ще остане в сила до 30 юни 2024 г. за туристическите услуги и спортните съоръжения, а за други стоки и услуги като книги и бебешки продукти ще продължи да се прилага и след тази дата. За повече информация можете да посетите сайта на НАП и да се запознаете с подробните становища на агенцията.