sv smart consult

Как да възстановим ДДС в Европа?

ддс европа

В днешно време все повече тукашни бизнеси разширяват обхвата си и стъпват на международния пазар. Това води до един много задаван въпрос – “могат ли бизнесите да си възстановят ДДС в Европа?”. Тук става въпрос за ДДС, заплатено по фактури за стоки и/или услуги закупени в чужбина. Краткият отговор на въпроса е “да, можете да възстановите ДДСто си”. В днешната статия ще ви опишем каква е процедурата, която трябва да следвате, за успешно възстановяване на ДДС в ЕС.

Според НАП, “Възстановяването на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава членка на Европейския съюз (ЕС)  се регламентира от Закона за данък върху добавената стойност, Директива 2008/9/ЕО на Съвета за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка и Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз  Наредба № Н-9.

Изискванията

За да можете да възстановите ДДС заплатено по фактури от дружество регистрирано по ДДС в друга страна от ЕС то дружеството ви, което се явява получател на фактурата трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Да е регистрирано по Закона за ДДС в България.
  • Да имате фактури, издадени от фирми в ЕС, в които е начислено ДДС.
  • Данъкът за възстановяване да е за стоки и/или услуги, за които фирмата би имала право на данъчен кредит, ако са закупени в България.

Друго важно изискване е дружеството да НЕ извършва облагаеми доставки по смисъла на ДДС в рамките на страна от ЕС, от където е фактурата с начисленото ДДС, което искаме да възстановим.

В случай, че извършвате облагаеми сделки в тази страна,

то тогава трябва да направите много важна оценка дали дружество ви не попада в изискванията за регистрация по ДДС в съответната държава. Ако попадате в по-горната категорив е нужно да се предприемат мерки за регистрация по ДДС. След което да използвате съответното начислено ДДС като данъчен кредит съгласно местните изисквания на държавата в ЕС.

Каква е процедурата по искане за възстановяване на ДДС в ЕС? 

Самата процедурата за възстановяване на ДДС от страна от ЕС е сравнително опростена.  За искането се попълва декларация, която трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис. Подава се по електронен път в сайта на НАП до компетентния орган за възстановяването в държавата членка по възстановяване. 

Срок за обработване на искането.

В случай, че иксането и декларацията са попълнение правилно и не е поискана допълнителна информация от НАП, максималният срок за обработка на исканията за въщане на ДДС е 4 месеца.

Ако, обаче е нужна допълнителна информация, максималният срок за обработка е 8 месеца.

В какъв период се може да бъде поискано възстановяване на ДДС от държава в ЕС? 

Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка, е календарно тримесечие и/или календарна година. Важно е да отбележим, че искането за възстановяване на ДДС, може да се отнася за период по-кратък от календарно тримесечие, само когато този период е остатък от календарната година. Също така, “когато искането за възстановяване е за срок от календарно тримесечие, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по-малка от 800 лв. (400 евро). Когато искането е за срок от една календарна година или за остатъка от същата, възстановяване на данък се допуска само ако сумата на данъка, за който е възникнало право на възстановяване, е равна или надвишава 100 лв. (50 евро).

Има ли шанс искането да бъде отхвърлено? 

Да, шанс за отхвърлено искане съществува. Причини за това, най-общо могат да бъдат следните: 

  • Датата за подаване на документи е изтекла;
  • Несъответстваща фактура (например: неправилна или непълна фактурирана част, невалиден ДДС номер, липсващаили неправилна ставка и/или сума на ДДС).
  • Несъответстващ документ за внос и др.

Надяваме се тази статия да е била полезна за вас. При въпроси и нужда от помощ за вашето изрядно счетоводство, не се колебайте да се свържете с нас през контактната форма на сайта ни или в нашата Facebook страница