sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Нови Критерии за Големи и Средни Данъкоплатци в България: Какво Променя НАП?

Нови Критерии за Големи и Средни Данъкоплатци в България: Какво Променя НАП?

Нови Критерии за Големи и Средни Данъкоплатци

От 1 януари 2024 г., Националната агенция за приходите в България въвежда съществени промени в критериите за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци и осигурители. Досегашната практика, при която фирмите се определяха като „големи“ при вноски над 3 милиона лева, ще бъде заменена с нови стандарти.

Какво се очаква като промяна? 

Според актуализацията, за да бъдат класифицирани като „големи данъкоплатци и осигурители“, дружествата трябва да са платили през 2022 г. над 3.5 милиона лева данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми, или да имат нетни приходи от продажби повече от 300 милиона лева.

В обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ влизат близо 1350 дружества, сред които са БНБ, банкови институции, застрахователи и презастрахователи, пенсионно и здравноосигурителни дружества и други. Тези фирми ще бъдат служебно вписани в регистъра след Нова година.

Допълнително, от 1 януари се създава и нова териториална дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ с национален обхват. 

Фирмите, които желаят да бъдат вписани в този регистър, трябва да са платили през 2022 г. над 1.5 милиона лева данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми, или да имат нетни приходи от продажби повече от 15 милиона лева.

Над 3300 дружества средни данъкоплатци и осигурители ще получат писма от Националната агенция за приходите с информация за промяната и процедурите за пререгистрация.

Тези изменения със сигурност ще имат влияние върху бизнес общността в страната, особено за тези, които попадат в обхвата на новите критерии. Следим внимателно развитието на събитията и ще ви предоставим допълнителна информация, ако има такава. Не се колебайте да се свържете с нас при нужда от консултация.