sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Обзор на Значимите Промени в Данъците, Осигуровките и Обезщетенията през 2024 г. в България

Обзор на Значимите Промени в Данъците, Осигуровките и Обезщетенията през 2024 г. в България

Промени в Данъците

Настъпването на новата година, донесе със себе си редица важни промени в областта на данъците, осигуровките и обезщетенията в България. Даваме ви обзор на ключовите изменения:

1. Минимална Заплата (МРЗ):

Месечният размер на МРЗ нараства на 933 лв., което е увеличение от 19.62% спрямо предходната година.

2. Осигурителни Вноски:

Размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „ОЗМ“, „Безработица“ и здравноосигурителната вноска остават непроменени.

3. Минимални Осигурителни Доходи (МОД):

Увеличават се размерите на МОД за различни икономически дейности и професии. За голяма част от дейностите МОД стават равни на 933 лв.

4. Самоосигуряващи Се Лица:

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 3750 лв.

5. Здравна Осигуровка:

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

6. Вноски за фонд ТЗПБ:

Промени във вноските за фонд ТЗПБ по групи икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница.

7. Ваучери за Храна:

Запазен е необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.

8. Време в Неплатен Отпуск:

Времето в неплатен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година.

Обезщетения и Болнични от 01.01.2024 г.:

9. Изплащане на Болнични от Работодателя:

Променен режим на изплащане на болничните от работодателя.

10. Изплащане на Краткосрочни Обезщетения:

– Периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения, се запазва за различни случаи.

11. Обезщетения за Безработица:

– Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

12. Майчинство и Обезщетения за Дете:

– Запазва се размерът на втората година майчинство, а обезщетението за отглеждане на малко дете е 780 лв.

Тези промени засягат широк спектър от лица и дейности и изискват внимателно следене на последствията върху бизнес средата и гражданите. Ще продължаваме да ви информираме за всяка новост. Не забравяйте да ни последвате за повече новини.