sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Осигуровки, МОД, ТЗПБ, МРЗ и обезщетения през 2022. Какви са промените, които настъпват?

Осигуровки, МОД, ТЗПБ, МРЗ и обезщетения през 2022. Какви са промените, които настъпват?

промени осигуровки

В днешния пост ще ви запознаем с актуалните промени от 01.04.2022 г., в кратък и сбит вариант, за да може да бъдете информирани, не се колебайте да се свържете с нашия екип при въпроси и нужда от консултация. Нека започнем с промяната в минималната работна заплата, която става 710 лв., това ще е и размерът на осигурителния доход за самоосигуряващите  се лица, както и здравната осигуровка от работодател за лица с временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.

Променя се и максималният осигурителен доход, който става 3400 лв. Увеличава се и здравната осигуровка на лицата в неплатен отпуск- 355лв. Наблюдава се и промяна в минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което става в размер на 18 лв. мин. и 85.71 лв. макс.

710 лв. става и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст, а еднократната помощ при смърт на осигурено лице става 540 лв.

Запазва се периодът, за изчисление на  краткосрочните обезщетения при:

  • временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
  • безработица – 24 календарни месеца;
  • бременност и раждане – 24 календарни месеца;
  • трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.
  • изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

 

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО, както и правото на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.