sv smart consult

2023 и как да изпълним новогодишните си финансови цели

Нова година- нови цели! Почти всеки от нас обича да си поставя цели за новата година и ако Декември е месецът на равносметките, то Януари е месецът на новите цели, мечти и надежди. Дали тези цели са свързани с това да тръгнем на фитнес, да спрем лошите навици, да направим ремонт на жилището ни или друго, финансовият фактор може да се окаже основна пречка деляща ни от постигането на тези мечти.

Това е и причината нашият SV Smart Consulting екип  да обърне специално внимание на не коя да е цел, а финансовата! 

Нека започнем с определянето на бюджет за новата година, няма как да спестим пари без да си определим месечен бюджет, с който да се стремим да приключваме месеците на печалба, а не на загуба или да харчим колкото изкарваме, ако не и повече. Как лесно да определим такъв бюджет на база доходите, които получаваме? На първо място трябва да се замислим за това какви са нашите приходи, разходи и колко може да спестим, без това да отежнява нашето положение. Ако позицията, на която сме не ни позволява да заделяме дори 5% на месец, то тогава е добре да се замислим за смяна на настоящата работата. 

Друга важна стъпка е да предвидим непланирани разходи от всякакъв вид,

Например нуждата да закупим на нова техника за дома след като старата се е развалила, непредвиден ремонт на колата или друго и да заделим буферни пари, които да може да ползваме, но да не са част от нашите основни спестявания за постигането на мечтаните новогодишните цели. 

Няма как да не споменем нивото на задълженията и колко е важно да не го превишаваме,

а именно това колко могат да бъдат нашите задължения, например кредитни такива, и колко трябва да бъдат. Идеалната среда е те да бъдат в рамките на до 30% от нашите доходи или ако това е невъзможно, то да не превишават 40%. 

Нашият екип ви пожелава успешна 2023та година и успешно постигане на целите, които сте си поставили!