sv smart consult

Как да отворите “ресорант на колела”?

ресорант на колела

Една от много нашумелите тенденции в днешно време са ресторантите на колела или караваните за бързо хранене. Такъв тип бизнеси са много популярни на запад, главно в Америка, Англия и Германия. 

Този тип “заведения” имат мобилността си като основно предимство. Ресторанта на колела ви дава възможността да посещавате места, на които се организират събития, събират се големи групи хора, и т.н. Друго много голямо предимство на караваните за бързо хранене е, че не изискват големи инвестиции, сравнено с отварянето на ресторант или кафене. Също така осигуряват сравнително бърза възвръщаемост на вложените средства.

Хубавото на такъв тип бизнес е, че можете да наемете или закупите всякакви различни модели на обекти – кемпери или каравани, които са оборудвани с всичко необходимо. 

Какво е необходимо, за да отворите ресторант на колела? 

За да отворите ресторант на колела е необходимо да регистрирате мобилен обект – каравана в БАБХ, както и следните документи:

  1. Заявление за регистрация по образец, което се подава в съответната ОДБХ.
  2. Система за управление безопасността на храните – система за самоконтрол, ДПП, НАССР система.

Също така, за да започнете своя бизнес, ще имате нужда и от:

  1. Разрешение за поставяне от Общината. 
  2. Договор за наем, когато искате да поставите караваната си в частен имот.

Нужно ли е да имам счетоводител? 

Счетоводството е ключовият фактор за успешното управление на бизнеса ви. В България, всеки онлайн бизнес или физическа лицензирана фирма трябва да поддържа актуална и валидна финансова информация. Това важи и за вашият ресторант на колела. 

За да сте сигурни, че поддържате изрядна счетоводна функция трябва да регистрирате всички доходи и разходи. Също така трябва да представяте месечни и годишни отчети, както и да поддържате финансовия си архив.


Ние, от SV Smart Consulting можем да посрещнем адекватно нуждите на всички бизнес ниши и сфери на дейност. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно специфичните изисквания за вашата идея.