• Начало
  • Статии
  • Как да подадем декларация за доходите си през портала на НАП?

Как да подадем декларация за доходите си през портала на НАП?

декларация за доходите си през портала на НАП

От 08.03.2022г., в портала за е-услуги на НАП може да бъде намерена предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица.

Тези с персонален идентификационен номер (ПИК) или електронен подпис ще могат да се възползват от въведената информация за техните трудови доходи, граждански договори и разходи. Декларацията може също да показва сумата, получена от онлайн продажбата, данни за опита при покупка, информация за трансфер на превозно средство и др.

В предварително попълнените данъчни декларации хората трябва да добавят доходи, за които НАП все още не е получила информация, като например доходи от наеми, получени от граждани. 

Особености 

След получаване на годишната данъчна декларация чрез електронната услуга на НАП ще бъде изпратено съобщение дали има данни за дохода.

Когато НАП не разполага с данни от работодатели и/или платци на доходи, физическите лица трябва да допълнят информацията в декларацията самостоятелно.

Ако такива данни са налични в НАП, ще бъде показано съобщение, с което се уведомява НАП, че получените към момента данни могат да бъдат въведени предварително в съответните приложения според вида на дохода. Когато искате да заредите данните си в извлечението, трябва да потвърдите, че приложението, което автоматично попълва данните е вярно.

Когато отворите приложение, в което има налична информация, съответните данни се зареждат автоматично в таблица за помощ. Помощният лист за всеки прикачен файл съдържа основната част от информацията, която трябва да бъде предоставена в съответния прикачен файл.

Важно е да изберете кои данни да се зареждат в помощната таблица. Имате възможност да потвърдите, откажете или поправите, както и да добавите нови данни към таблицата. 

Когато потвърдите данните в помощната таблица, те се зареждат в съответния ред за конкретното приложение. Ако спечеленият ви доход не се показва в помощния лист на приложението, ще трябва да го добавите самостоятелно.

Какво трябва да имате предвид, когато имате доходи от множество работодатели през годината?

 Когато получавате доходи от повече от един работодател за една година е много важно дали основният работодател включва доходите от други работодатели в годишната данъчна декларация. В този случай информацията в НАП ще е достъпна за всички ваши работодатели и няма да е нужно вие сами да попълвате информация за допълните си доходи.

Нужно е също да отбележим, че понякога в помощния лист има няколко реда данни от един и същ работодател с един и същ код на дохода. В този случай трябва да изберете и потвърдите само един от редовете. По този начин ще избегнете повторното определяне на едни и същи данни, предоставени от двама работодатели.

Ако имате нужда от съвет и помощ при попълването на декларацията за доходи, не се колебайте да ни потърсите през Facebook страницата или на сайта ни. 

Ние се грижим за изрядната ви счетоводна функция.