• Начало
  • Статии
  • Нови хоризонти в трудовото законодателство: Първи стъпки към модернизирането на работата от разстояние в България

Нови хоризонти в трудовото законодателство: Първи стъпки към модернизирането на работата от разстояние в България

трудовото законодателство

На 8 февруари 2024 г., Народното събрание на Република България предприе значителна стъпка към усъвършенстването на трудовото законодателство с първото гласуване за приемане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Този законопроект, внесен от Министерски съвет на 20 ноември 2023 г., засяга ключови аспекти на работата от разстояние, отговаряйки на съвременните изисквания и предизвикателства.

Основни насоки на законопроекта

Усъвършенстване на дистанционната работа

Основната цел на законопроекта е да подобри регулациите, свързани с дистанционната работа, като въведе мерки за увеличаване на сигурността и гъвкавостта. Това включва внимателно отчитане на работното време, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и ефективно управление на работния процес от разстояние.

Задължения на работодателя и работника

Законопроектът изтъква важни задължения както за работодателите, така и за работниците. Работодателите са задължени да определят ясно условията за дистанционна работа, включително местоположението на работното място и правилата за възлагане и отчитане на работата. От друга страна, работниците трябва да осигурят подходящо място за изпълнение на своите задължения и да споделят необходимата информация с работодателя.

Права и защита на работниците

Законопроектът се стреми да осигури равнопоставеност между всички служители, независимо дали са командировани в чужбина или работят в България. Въвеждат се мерки за защита на трудовите права на работниците, включително възможност за търсене на правата си при спорове с работодателя.

Предложението за модернизация на трудовото законодателство в България е важна стъпка 

към адаптирането към променящите се условия на труд и технологичния напредък. С внедряването на тези промени, страната прави значителен напредък в гарантирането на по-гъвкави, сигурни и справедливи условия на работа за всички служители.

За повече информация и детайли относно законопроекта, моля, посетете официалния уебсайт на Народното събрание на Република България. Нашият екип остава на разположение в случай, че имате нужда от консултация или помощ.