sv smart consult

Три Финансови Съвета За Успеха на Вашия Малък Бизнес

Финансови съвети

Финансите са в основата на всеки бизнес, независимо в какъв етап на развитие се намира. Бъдещето на една компания до голяма степен зависи от разумното управление, внимателно наблюдение, задълбочен анализ и нововъзникващи събития. Когато говорим за управление на паричния поток в малък бизнес, трябва да разберем няколко изключително важни принципа. Без стриктното им спазване съществуването на търговски организации би било поставено под сериозна въпросителна.

През последните години много малки бизнеси бързо прекратиха дейността си. Според данни на Националното статистическо бюро (НСИ) от юли 2018 г. по-малко от 5% от компаниите, основани през 2011 г., продължават да работят пет години по-късно. Този процент е доста стряскащ, затова решихме да споделим няколко финансови съвета, които могат да ни помогнат да обърнем негативната тенденция.

Уверете се, че водите изрядна счетоводна функция. 

За малките бизнеси началото много често се характеризира с безкраен оптимизъм и силно желание за реализация на бизнес идеите. В спонтанния си ентусиазъм обаче предприемачите често забравят някои познания по управление на процесите в нова фирма. Някои от тях дори не са запознати с тях. Не е необичайно собственикът на фирма първоначално да наеме близък приятел или роднина, който работи с него като служител.

Тази фундаментална грешка не трябва да се допуска. За една компания, независимо от нейния размер и структура, поддържането на правилна документация е от решаващо значение. Той трябва да включва: финансови транзакции, описания на материални и нематериални активи и текущото им състояние, текущи разходи за компанията, заплати и осигуровки на служителите, вноски за погасяване на върнати кредити и други задължения.

Тази отчетност предоставя на собственика на дружеството информация за реалното  финансово състояние на фирмата. Също е важно, тъй като ще се знае прогнозният размер на данъците, които фирмата ще трябва да внесе в края на годината. Строг отчет и изрядна финансова и счетоводна функция са абсолютно задължителни особено ако собственика реши да кандидатства за държавна или европейска субсидия.

Служебните и личните финанси трябва да бъдат разделени. 

Както знаете, в България има голям брой малки фирми. Често собствениците им трябва да финансират дейността на фирмата с лични средства. От една страна, това звучи нормално, но когато собственик или компания има финансови затруднения, изкушението да се смесват паричните потоци става все по-трудно за контролиране. Съветваме ви обаче да не му се отдавате, тъй като последствията могат да бъдат много неблагоприятни. Неписаното правило е, че всички лични разходи трябва да идват от вашата заплата или лични дивиденти във вашите финансови документи, а не от общия фонд на фирмата ви. В противен случай може да попаднете в порочен кръг и сериозно да нарушите първия съвет за правилно водене на записи.

 

Установете месечен и годишен бюджет за бизнеса ви, който да може да спазвате. 

Един от най-важните компоненти при ръковедене на дружество е съставянето, амализъ и изпълнението на бюджет. Нужно е да се изготви реалистичен бюджет, който да служи като спомагателна релса, по която да се движи фирмата. 

Един от най-добрите начини да се състави фирмен бюджет е да се използва информацията за разходи от минали години, комбинирана с реалистични прогнози за фискалната година. Правейки това, ще имате предостава за състоянието на активите на фирмата, също и за размерът на очакваните приходи и какви варианти имате за установяване на баланс спрямо планираните разходи.

📌Вижте как лесно да оптимизирате бюджета на вашия бизнес

Последвайте ни във Facebook за още полезни финансови и счетоводни съвети. Нашият екип ви пожелава успешен ден!